Очисні споруди

Очисні споруди

З метою поліпшення стану міської дощової каналізації, упорядкування відведення поверхневого стоку із земель загального користування на території м. Києва з дотриманням водоохоронного законодавства, акумулювання коштів за послуги по прийманню, транспортуванню та очистці поверхневого стоку з подальшим цільовим використання їх на утримання мереж дощової каналізації у належному технічному стані, розширення даної мережі, будівництво нових очисних споруд поверхневого стоку та реконструкцію існуючих рішенням Київської міської ради від 24 січня 2008 року № 67/4539 «Про затвердження Правил приймання поверхневого стоку у київську міську дощову каналізацію», відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», на виконання Національної програми оздоровлення басейну Дніпра створено Службу по прийому поверхневого стоку у дощову каналізацію була створена.

Оскільки зливові води, що потрапляють на очистку, забруднені сміттям, продуктами руйнування шляхових покриттів, ерозії ґрунтів, розливів нафтопродуктів, продуктами викидів в атмосферу промисловими підприємствами, автотранспортом, опалювальними системами, забрудненою рідиною із майданчиків для збору побутового сміття та іншим, ступінь виробництва дуже небезпечний. В основу роботи очисних споруд закладений механічний метод очистки (відстоювання та фільтрування).

Карта розміщення очисних споруд

Карта розміщення очисних споруд